Możliwość komentowania Kondycja UE została wyłączona

Nowatorskie prowokacje dyplomatyczne
Nowoczesne środki masowego przekazu z pełną swoją zaczepnością oraz coraz to mniejszym przywiązaniem do piastowanej misji starają się w głównej mierze zrealizować odpowiednie domysły finansowe na nadciągający rok. Planowanie ramówki w telewizji tak samo jak łączenie tematyki do czasopism opiera się przede wszystkim na podstawie analizy tego, co cieszy się całkowicie najogromniejszym zainteresowaniem. Wszystko to niestety nie prowadzi do poprawnego poziomu informowania opinii powszechnej, a ta nieraz bierze swoją wiedzę o rzeczywistości wyłącznie z tego, co uwidocznia telewizja oraz zapisuje ogólnodostępna prasa. To kłopotliwe, widać to w wielu badaniach socjologicznych, jakie dowodzą, jak niewielka grupa w pełnej społeczności ma rzeczywistą wiedzę na temat najróżniejszych niuansów ustroju politycznego. Nawet znajomość programów politycznych partii, na które się głosuje, nie jest tak powszechne, jak można by zakładać w przeciętnej demokracji liberalnej. Niestety, nie wszelkie społeczeństwa w takim samym stopniu odczuwają się zobligowane do partycypowania w demokracji.

Szczegóły na stronie: https://www.refmat.org.pl/

Comments are closed.